Jobs Privacy Policy

Adatvédelmi tájékoztató

Az alábbi adatvédelmi tájékoztató arra szolgál, hogy tájékoztassunk arról, hogy a megadott személyes adataidat hogyan fogjuk kezelni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek és az EU 2016/679 rendeletnek megfelelően.

Az adataid megadásával és a jelen tájékoztató elfogadásával hozzájárulsz ahhoz, hogy személyes adataidat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.) és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

Az adatkezelés célja, adatkezelésre jogosult személyek jogalapja

A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárulsz ahhoz, hogy a jelentkezési anyagodat, és így az abban foglalt személyes adatokat a Mito Communications Zrt., Mito Europe Kft., valamint Mito Social Kft. – a továbbiakban MITO -, mint adatkezelő a kiválasztási és döntési folyamatban résztvevő munkatársai megismerjék és az aktuális felvételi döntés előkészítése és toborzás céljából kezeljék.
Az adatkezelés további célja, hogy a jelentkezési anyagodat a MITO jelentkezői adatbázisában tárolja abból a célból, hogy a tapasztalatodnak és végzettségednek megfelelő, jövőbeni állásajánlatokról a megadott elérhetőségeiden értesítsen.
Az adatkezelés jogalapja az önkéntesen megadott hozzájárulásod.

 

Az adatkezelők adatai

Cégnév: Mito Communications Zrt.

Cégjegyzék szám: 01-10-047585

Székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4. emelet

Adószám: 24169781-2-41

 

Cégnév: Mito Europe Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-893067

Székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4. emelet

Adószám: 14192151-2-41

 

Cégnév: Mito Social Kft.

Cégjegyzék szám: 01-09-956155

Székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4. emelet

Adószám: 23167511-2-41

A kezelt adatok köre

Adatkezelésünk a jelentkezők alábbi személyes adataira terjed ki:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Önéletrajzban megadott személyes
  adatok
 • Bemutatkozásban általad megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama

Ha elfogadod, hogy adataidat a jövőbeni felvételi folyamat céljából is kezeljük, akkor az adatkezelés a hozzájárulásod megadásától számítva három éves időtartamra szól. Ha csak a jelenlegi pozíció megpályázásához adod a hozzájárulásod, akkor a felvételi eljárást követő döntés után töröljük az adataidat. Az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod és kérheted adataid törlését a hr@mito.hu e-mail címen. A törlés végrehajtásáról visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre.

Adatbiztonság

A személyes adataid kezelésével összefüggésben gondoskodunk az adatok biztonságáról, továbbá megtesszük mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.

Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid és jogérvényesítési lehetőségeid

Bármikor tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, kérheted személyes adataid módosítását, helyesbítését, törlését és bármikor jogosult vagy a velünk közölt adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulást részben vagy egészben visszavonni. A fentiek bármelyikére vonatkozó kérelmet a hr@mito.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az Infotv. rendelkezik. Ennek megfelelően tájékoztatunk, hogy az adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosult vagy nálunk tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, és kérheted a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóság (postacím: 1537 Budapest, Pf. 834.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391- 1400; honlap: http://www.naih.hu) vizsgálatát, illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt az Infotv. 22. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhatsz. Amennyiben bírósághoz kívánsz fordulni, a pert a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindíthatod.

Jelen tájékoztató időbeli hatálya

Jelen tájékoztató 2018. 05. 25. napjától hatályos. A tájékoztató 2019. 04. 12. napján frissítésre került. A tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk.

Privacy Policy

This written privacy policy provides you with information on how we will treat your personal data in accordance with the Act CXII of 2011 on the Right of Informational Self- Determination and on Freedom of Information (Privacy Act) and Regulation EU 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data.

By providing your personal data and accepting the terms written in this policy, you consent to our use of your personal data in accordance with all the regulations mentioned above.

Purpose of data collection, legal base and data controllers

By accepting our Privacy Policy, you agree to have your application material and personal data listed on it be handled and managed by those colleagues of Mito Communications Zrt., Mito Europe Kft. and Mito Social Kft. – (“MITO”) – who are involved in the recruitment and selection processes for the purpose of ongoing selection process preparation and recruitment.
Further purpose of data management is to have your application material stored in MITO’s applicant tracking system (ATS) to notify you of future job opportunities matching your skills and qualifications via your provided contact information.
The legal basis of data management is your voluntary consent.

Information of data controllers

Company name: Mito Communications Zrt.

Company registration number: 01-10-047585

Headquarters: 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4. floor

TAX number: 24169781-2-41

Company name: Mito Europe Kft.

Company registration
number: 01-09-893067

Headquarters: 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4. floor

TAX number: 14192151-2-41

Company name: Mito Social Kft.

Company registration
number: 01-09-956155

Headquarters: 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4. floor

TAX number: 23167511-2-41

Managed personal data

Data management extends to the following candidate data:

 • Name
 • Email address
 • Telephone number
 • Personal data provided in curriculum
  vitae
 • Other personal information provided in
  introductory letter (cover letter)

Duration of data management

If you approve that your data will be used for the purpose of future hiring processes then data management will last for three years from the day of provided consent. If you approve the handleing of your data only for the purpose of preparing the recruitment process of the actual position that you apply then all of your data will be deleted after the recruitment process. You may revoke your consent and ask to have your information deleted by sending an e-mail to hr@mito.hu. We will send you a confirmation e-mail notifying you of the deleting.

Data safety

In connection to managing your personal data, we will take care of your data’s safety: we will provide every technical and organizational aspect as well as develop rules of procedure in accordance with related regulations.

We will take appropriate measures to protect data, especially against unauthorized access, changes, forwarding, publishing, deletion, also against accidental deletion, damage or inaccessibility due to technological changes.

Your rights and opportunity for law enforcement

You may ask for information with regards to the treatment, modification, correction or deletion of your personal data. You also have the right to revoke your consent either partially or in its entirety any time. Please send your request to hr@mito.hu.

The Privacy Act dispose the possibility of a legal remedy regarding data processing. In accordance to this, in case of a data processing rule offense you have the right to object to unlawful data management and you may ask the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information to conduct an investigation. You may also go to court according to the ruling of Privacy Act Section 22. In case you decide to turn to court, you will have to file suit at your respective residence’s courthouse.

This Policy is effective

This Policy is effective May 25, 2018. The Policy was updated on 12th April, 2019. We maintain the right to change/update the Privacy Policy.

Emese Bódi

Mesi is searching for minds and souls, loves a good CV and to chat with new people. Go ahead and find out!

Apply now!

Write us!

Write us!