Whistleblowing, azaz visszaélés-bejelentés

Effective as of: 17 December 2023

Whistleblowing Report

Effective as of: 17 December 2023

Mito Group, comprising Mito Creative, Mito Digital Zrt., Mito Performance Zrt., Mito Next Zrt., and Mito Group Zrt. – collectively referred to as Mito Group – is committed to quality, ethical business conduct, and integrity, forming the basis for all our activities. Our primary goal is to create value for our clients, employees, and contractual partners.

Whistleblowing System

Following the 2023 XXV. Act on Complaints, Public Interest Disclosures, and Rules Related to Reporting Abuses, hereafter referred to as the “Act,” companies employing at least 50 individuals must establish an internal whistleblowing system. The purpose of this system is to enable employees and partners to report activities they perceive as illegal or questionable behaviors. Reports should be made through a platform that protects them from negative consequences or possible retaliation.

Subject of the Report

The internal whistleblowing system allows for reporting information related to illegal or presumed illegal actions or omissions and other abuses. This may include, but is not limited to:

 • Criminal activities
 • Corruption
 • Fraud
 • Unfair trade practices
 • Unauthorized disclosure of confidential information or personal data
 • Abuses related to conflicts of interest
 • Discrimination

Method of Reporting

Reports can be submitted in writing through the provided link.

Content of the Report

To ensure a prompt and effective investigation, it is recommended to provide a detailed description of the subject of the report, including:

 • Background, circumstances, and reasons for the reported event
 • Individuals involved in the reported event, along with the date and location of the event

 

It is also advisable to attach any documents that can substantiate the suspicion of illegal or presumed illegal actions, omissions, or other abuses.

Investigation of the Report

Mito Group investigates each report as quickly as possible. Within 7 days of receiving the report, the whistleblower will receive confirmation of the report via the same channel used for submission. Within three months of confirming receipt, the whistleblower will be notified of the investigation results and any measures taken based on the report.

Data Handling

During the investigation, Mito Group will handle the personal data of the whistleblower and the person whose behavior or omission prompted the report. The personal data essential for the investigation will only be processed by Mito Group to investigate the report and remedy or eliminate the behavior outlined in the report. This information will only be disclosed to individuals authorized to participate in the investigation.

Visszaélés-bejelentés

Hatályos: 2023. december 17. napjától

A Mito Creative, a Mito Digital Zrt., a Mito Performance Zrt., Mito Next Zrt. és a Mito Group Zrt. – a továbbiakban egységesen Mito Group – elkötelezett a minőség, az etikus üzleti magatartás és a feddhetetlenség iránt, amelyek minden tevékenységünk alapján képezik, hiszen elsődleges célunk, hogy értéket teremtsünk ügyfeleink, munkatársaink és szerződéses partnereink számára.

Visszaélés-bejelentési rendszer

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény, – a továbbiakban “törvény”- alapján a legalább 50 főt foglalkoztató cégeknek belső visszaélés-bejelentési rendszert kell létrehozniuk. Ennek a rendszernek a célja, hogy a dolgozók és a partnerek be tudják jelenteni az általuk tapasztalt jogellenesnek vélt tevékenységeket, illetve aggályos magatartásokat. A bejelentéseket egy olyan felületen keresztül kell tudniuk megtenni, amely megvédi őket a negatív következményektől, esetleges retorzióktól.

A bejelentés tárgya

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni, így például:

 • bűncselekményt,
 • korrupciót,
 • csalást,
 • tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot,
 • bizalmas információk vagy személyes adatok jogosulatlan közlését,
 • összeférhetetlenséggel kapcsolatos visszaélést,
 • diszkriminációt.

A bejelentés módja

A bejelentést írásban a megadott linken lehet megtenni.

A bejelentés tartalma

A bejelentés gyors és hatékony kivizsgálásának biztosítása érdekében ajánlott a lehető legrészletesebb leírást adni a bejelentés tárgyáról, különösen:

 • a bejelentésre okot adó esemény hátteréről, körülményeiről, előzményeiről és a gyanú okáról,
 • a bejelentésre okot adó eseményben érintett személyekről, az esemény dátumáról, helyszínéről.

 

Továbbá ajánlott a bejelentéshez csatolni minden olyan dokumentumot, amely igazolhatja a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó gyanút.

A bejelentés vizsgálata

A Mito Group minden egyes bejelentést a lehető legrövidebb időn belül kivizsgál. A bejelentés kézhezvételét követő 7 napon belül a bejelentő visszaigazolást kap a bejelentés megtételéről ugyanazon csatornán keresztül, amelyen a bejelentés benyújtására sor került. A bejelentő a bejelentés kézhezvételének megerősítését követő három hónapon belül értesítést kap az eredményről és a bejelentés alapján hozott intézkedésekről.

Adatkezelés

A bejelentés kivizsgálása során a Mito Group a bejelentőnek és annak a személynek a személyes adatai kezeli, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.
A bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Mito Group kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli, és azokat kizárólag a bejelentés kivizsgálásában részt venni jogosult személyek részére továbbítja.

Emese Bódi

Mesi is searching for minds and souls, loves a good CV and to chat with new people. Go ahead and find out!

Apply now!

ED160CFA20

Kosárlabda szabályok

A kosárlabda csapatok 5 fős felállásban játszanak. A nevezett csapatokat csoportokba osztjuk, a sorsolást a tornát megelőző héten minden csapat részére kiküldjük. A mérkőzéseket hivatalos játékvezető vezeti. A mérkőzések egy pályán zajlanak. A csoportok első két helyezettje az egyenes kieséses szakaszba kvalifikálja magát. Az egyenes kiesés szakaszban a csoportmérkőzések során első helyezett csapatok a másik csoport második helyezettjével játszanak, ezt követően a vesztesek a harmadik helyért mérkőznek meg egymással, majd a győztesek vívják a döntőt.

Röplabda szabályok

Csapatlétszám: 6 fő max. 2 cserejátékossal
A játék időtartama:
 • A mérkőzés egy csapat által nyert egy játszmáig tart. 
 • A játszmát az a csapat nyeri, amelyik előbb ér el 25 pontot legalább 2 pont előnnyel. 24-24-es egyenlőség esetén a játszma addig folytatódik, amíg valamelyik csapat el nem éri a két pont különbséget. 
 • Mérkőzésidő max. 20 perc, ha ezen belül a fentiek alapján nem dől el a meccs, a 20 perc mérkőzésidő leteltével előnyben levő csapat nyeri a mérkőzést.
A csapat létszáma a pályán nem csökkenhet 6 fő alá. Azt a csapatot, amelyik nem tud az összetételi előírásnak megfelelő 6 főt a pályára állítani, a játékvezető “hiányos”-nak nyilvánítja.

Labdarúgás szabályok

Csapatlétszám: 5+1 fő.

Játékidő: 2×10 perc (szünet nélkül térfélcserével)

A mérkőzéseket 3×2 méteres kapukra játsszuk.

 • A mérkőzéseket a kispályás labdarúgás szabályai szerint bonyolítjuk le.
 • A mérkőzéseken csak hernyótalpas, terem- vagy edzőcipőben lehet szerepelni, fém, vagy gumi stoplis cipő használata szigorúan tilos! 
 • Ha bármelyik csapat létszáma a kiállítások, sérülések következtében 3+1 fő alá csökken, a mérkőzést be kell szüntetni. 

Introducing Nokia to website performance measurement through page speed measurement

Business background

Page speed has become an important factor for website owners and SEOs since Google began focusing more and more on user experience factors. If companies don’t adapt to this new mindset, they will lose their organic power.

Nokia has experienced an extensive page load time on most of its pages, but lacked proper measurable information about the performance of the website. It is challenging to adapt site-wise technical modifications without understanding what is really behind the curtain.

Our solution

Mito introduced a multifactor, multi locational-targeting page speed measurement and reporting system across different devices.

Our focus was to develop a measurement system from scratch that is able to report on different page speed KPIs so we can better understand what additional analyses are needed to increase the pages’ performance. We did not only focus on a page level measurement, but also grouped pages to page types that assists us in making more educated assumptions.

We paid attention to location modularity in order to extend the number of analysed locations to additional countries by adding new Virtual Machines to our framework.

We are able to measure different KPIs on both mobile and desktop so we can see how the site performance is realized across devices.

Our measurement system and dashboard provided us insights on what type of elements of the different page types might cause low speed performance and it helped us to further analyse the loading curve, just as the opportunities in Google PageSpeed Insights recommendations for the different page types.

Results

We set up the measurement system and the dashboard that reports on website performance and opportunities.

Through properly tracking the page speed improvements, Nokia becomes a more powerful organic participant in the telco market in Google search, while they provide a better user experience for their visitors.

End to end measurement solution for Nokia

Nokia is an innovative global leader in 5G, networks and phones.

An international business of this size requires a comprehensive measurement strategy including responsible data collection, consistent management of tags and measurement codes, personalized website tracking and purposeful conversion rate optimization (CRO).

We kicked off Analytics projects from January, 2020, beginning with extensive Google Tag Manager and Google Analytics audits. Besides inspecting the different system settings, we also optimized the measurement and pixel implementation processes within Nokia in order to increase efficiency and reduce implementation periods.

After the key adjustments and process harmonization, we have moved forward and started to work on the website and landing pages’ efficiency, including several conversion rate optimization tasks such as heatmap analysis and A/B testing.

Results

Nokia is receiving continuous support from our analytics team to ensure the client’s measurement and data is reliable. Due to streamlined processes, implementation periods are shorter and we eliminated unnecessary website tracking codes which cause longer loading times.

Nokia Allwhere - Private Wireless - Global digital media campaign planning & execution

Building brand awareness and creating demand for Nokia Private Industrial Wireless in new vertical markets

Nokia launched a digital campaign to educate the market that their industrial-focused LTE solutions are the key in accelerating the ultimate benefits of digital transformation and realization of the fourth industrial revolution.

The goal: to build brand awareness and create demand for Nokia private Industrial Wireless solutions in new vertical markets, especially infrastructure or asset-heavy industries where digitization has been mostly restricted to point solutions without general network connectivity.

Our approach

We’ve developed a multi-touch global digital media campaign, which covered the entire user journey of business leaders, from education to making a business decision.

Our main goal was to make Nokia visible on a large scale through automated solutions and smart targeting to reach people when they are reading, talking, learning about or searching for private wireless networks.

To archive this, we’ve utilized the combination of digital media platforms, including industry specific content sponsorships, social media ads, paid search, programmatic hyperlocal and Digital out-of-home ads in front of target company HQs. We’ve made sure that when our key audience is browsing the web, using social media on their phones or just walking outside of their offices, they see a relevant Nokia ad.

Results

The campaign has reached over 80 000 business decision makers and influencers in 3500 target companies, across 5 industry verticals globally.

Private wireless solution specific brand search volume increased by 70% during the campaign period (YoY). In Q2 and Q3 2020, Nokia Enterprise had a double digit year-on-year growth in net sales and new customers.

Emese Bódi

Mesi is searching for minds and souls, loves a good CV and to chat with new people. Go ahead and find out!

Apply now!

6CB921BA67

Flóra Hantos

Flóra is searching for minds and souls, loves a good CV and to chat with new people. Go ahead and find out!

Apply now!

782C904A0C

Emese Bódi

Mesi is searching for minds and souls, loves a good CV and to chat with new people. Go ahead and find out!

Apply now!

AE7CC48A6F

Emese Bódi

Mesi is searching for minds and souls, loves a good CV and to chat with new people. Go ahead and find out!

Apply now!

ECC1EB329D

Emese Bódi

Mesi is searching for minds and souls, loves a good CV and to chat with new people. Go ahead and find out!

Apply now!

A32F2962BB

Write us!

Write us!